صفحه آرشیو

موضوعات فقهی

موضوعات فقهی

تحلیلى پیرامون زکات، زکات یا مالیات، کدامیک؟

زکات در لغت و اصطلاح زکات در لغت به معناى رشد، نماء و زيادتى است، هر چند به معناى طهارت، تزکيه و صلاح نيز مى باشد. زکات در اصطلاح شرعى به حصه و ميزان مقدّر و معلومى از مال اطلاق مى شود که جهت مستحقان آن فرض شده باشد. اطلاق زکات با ملاحظة…

مهر و نقش آن در عقد نکاح

قسمت اول - ماهيت مهر و اقسام آن الف) ماهيت مهر: در عقد نکاح دائم به جهت وابستگى با احساسات و عواطف و روان اشخاص مسائل مادى داراى جنبه فرعى و تبعى است. اين ويژگى عقد نکاح هم در قانون و هم در فقه اماميه که الهام بخش نويسندگان قانون مدنى بوده…

قربانى در حج تمتع

قربانى، محل و مصرف آن اصل «وجوب ذبح قربانى در حج تمتع» از مسائل مسلّم در فقه شيعه و مورد اتّفاق همه فقيهان است. قرآن کريم و نيز روايات متعدد، به صراحت بر وجوب آن دلالت دارد.خداى متعال مى فرمايد:«فَمَن تمتَّع بالعُمرةِ إلى…

بررسی نظریات پیرامون سن یائسگی

تعيين سن يائسگي به لحاظ آثار فقهي و حقوقي که بر آن مترتب است، حائز اهميت فراوان مي باشد. سن يائسگي به عنوان زمان انتهاي حيض شناخته شده است؛ بعد از آن هر خوني که زن ببيند، استحاضه محسوب مي شود و احکام حيض بر آن جاري نمي گردد. به عنوان…

آفاق موسیقی در اسلام

از ديدگاه روانشناسى قرآنى گاه اين مجارى با تعاملات ناشايست رفتارى مسدود مى گردد و گاه عواملى موجب انبساط آن مى شود و به تبع قبض و بسط اين مجارى ، انبساط و انقباض در روان انسان ايجاد مى گردد. بنابراين ممکن است يک شنيدنى موجب سرور و نشاط و…