صفحه آرشیو

موضوع امامت

چرا در هیچ جای قرآن کریم، صراحتاً به موضوع امامت اشاره‌ای نشده است؟

پاسخ: چنین نیست. اما اگر در هیچ کجای قرآن کریم به امامت اشاره‌ای نشده باشد، اما ده‌ها بار تأکید شده باشد که در همه‌ی موارد از خدا و رسول اطاعت کنید و یکی از موارد همین معرفی «ولایت و امامت» باشد که در غدیر خم انجام پذیرفت و شیعه و سنی به…