صفحه آرشیو

مولفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت

مولفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت

مولفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت مقدمه گوهرادیان ، نیایش است . دینی بدون دعا وجود ندارد وتمامی پیامبران الهی (ص) تنها پیام آوران یک پیام ، آن هم بندگی خداوند بوده اند . دعوت همگی این بوده است :«ان عبدو الله واجتنبوا…