صفحه آرشیو

ميرسيد علي

بیست و یکم جمادی الثانی

بیست و یکم جمادی الثانی رحلت عالم ربانی، آیت ‏الله "سید محمدحسن میرجهانی"(۱۴۱۳ هجری قمری) --- رحلت عالم ربانی، آیت ‏الله "سید محمدحسن میرجهانی"(۱۴۱۳ هجری قمری) سید محمد حسن میرجهانی طباطبایى اصفهانی فرزند…