امام على علیه السلام:
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

عبادت با یقین به کمال مى رسد. 📚 میزان الحکمه، ج۱۳، ص ۵۷۶