صفحه آرشیو

ميلاد

ميلاد

کرامت اعظم میلاد رحمت و عقلانیت

همه ما می توانیمآنچه که به مناسبت میلاد حضرت رسول علیه و علی آله الاف التحیه و الثناء و میلاد امام صادق سلام الله علیه به عرضتان می رسد، این است که شما هم می توانید این راه را طی کنید. رابط بین ما و وجود مبارک پیغمبر، ائمه ما مانند امام…

نامش را محمد بگذار!

رؤیاى پیر قریش‏وقتى عبدالمطلب در حِجْر اسماعیل خوابیده بود، خوابى دید که مضطرب و پریشان گردید و براى تعبیر خوابش، نزد کاهنى رفت. کاهن از چهره پیر قریش به اضطراب درونى و پریشانى وى پى برده، پرسید: «سید عرب را چه شده که رنگش پریده…