صفحه آرشیو

مکه، مدینه، کربلا و نجف

حمله وهابی ها به: مکه، مدینه، کربلا و نجف

حمله وهابی ها به: مکه، مدینه، کربلا و نجف در سال ۱۲۱۹ (هـ.ق) وهابی‌ها از هر طرف مکه را در محاصره گرفتند و از هر طرف راه‌ها را بستند و مانع رسیدن آذوقه شدند، در آن سال گرانى، به علت بسته بودن راه‌ها شدت گرفت و این وضع از اواخر ماه ذیحجه…