صفحه آرشیو

میانه روی در انفاق و اطعام تمام غذای خانواده

میانه روی در انفاق و اطعام تمام غذای خانواده

میانه روی در انفاق و اطعام تمام غذای خانواده خلاصه پرسش فرازهایی از قرآن، توصیه به رعایت اعتدال در صدقه‌دادن می‌کنند. پس چرا امام علی(ع) به این توصیه‌ها عمل نکرده و تمام خوراک موجود در خانه‌اش را به فقرا داد و خود و…