صفحه آرشیو

میرزا ابوالقاسم طبیب ناصر حکمت

دوم ربیع الثانی

دوم ربیع الثانی ۱- قتل عبدالله بن معتز در زندان مقتدر عباسی (۲۹۶ هجری قمری) ۲- شهادت آیت الله شیخ علی فومنی رشتی (۱۳۲۷ هجری قمری) ۳- درگذشت زاهد عابد آیت ‏اللَّه سید موسی زرآبادی (۱۳۵۳ هجری قمری) ۴- درگذشت میرزا ابوالقاسم طبیب ناصر…