صفحه آرشیو

میرزا ابوالهدی کرباسی

بیست و هفتم ربیع الثانی

بیست و هفتم ربیع الثانی ۱- درگذشت آیت الله سید محمد طباطبایی سنگلجی (۱۳۳۹ هجری قمری) ۲- درگذشت میرزا ابوالهدی کرباسی (۱۳۵۶ هجری قمری) ۳- رحلت فقیه بزرگوار شیعه آیت ‏الله العظمی حاج سیداحمد خوانساری (۱۴۰۵ هجری قمری) ۱-…