صفحه آرشیو

میرزا احمد عاملی آرانی

بیست و هشتم ربیع الثانی

بیست و هشتم ربیع الثانی ۱- وفات آیت ‏الله سیدمحمدباقر دُرچه‏ ای عالم و فقیه برجسته ‏ی شیعه (۱۳۴۲ هجری قمری) ۲- درگذشت آیت الله میرزا احمد عاملی آرانی (۱۳۶۱ هجری قمری) ۳- رحلت عالم شیعه و مؤلف کبیر"صاحب کتاب الغدیر" علامه شیخ عبدالحسین…