صفحه آرشیو

میرزا حبیب الله عسکری اشتهاردی

بیست و چهارم ربیع الثانی

بیست و چهارم ربیع الثانی درگذشت آیت الله میرزا حبیب الله عسکری اشتهاردی (۱۳۷۳ هجری قمری) --- درگذشت آیت الله میرزا حبیب الله عسکری اشتهاردی (۱۳۷۳ هجری قمری) میرزا حبیب الله در سال ۱۳۱۰ه.ق در یک خانواده…