صفحه آرشیو

میرزا محمدحسین نائینی

بیست و ششم جمادی الاول

بیست و ششم جمادی الاول رحلت آیت الله العظمی میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۵۵ هجری قمری) --- رحلت آیت الله العظمی میرزا محمدحسین نائینی (۱۳۵۵ هجری قمری) میرزا محمدحسین نایینی در سال ۱۲۷۷ ه.ق در شهر نایین به…