صفحه آرشیو

میرزا محمدرضا مهدوی قمشه ای

چهاردهم ربیع الثانی

چهاردهم ربیع الثانی ۱- قیام "مختار ثقفی" به خون‏خواهی امام حسین"علیه السلام" بنابر روایتی (۶۶ هجری قمری) ۲- درگذشت "اللَّه وردیخان" از سرداران شاه عباس(۱۰۲۳ هجری قمری) ۳- وفات «میرزا محمدرضا مهدوی قمشه ای» (۱۳۸۸ هجری قمری)…