صفحه آرشیو

میزان الحکمه

حدیثی از امام رضا علیه السلام

حدیثی از امام رضا علیه السلام امام رضا علیه السلام میفرماید: هر کس از خدا توفیق بخواهد و تلاش نکند، خود را مسخره کرده است. میزان الحکمه، ح۲۷۹۰ . . . . shiastudies.com حدیثی از امام رضا علیه السلام حدیثی از امام رضا علیه السلام