صفحه آرشیو

میلاد امام سجاد علیه السلام

میلاد امام سجاد علیه السلام

میلاد امام سجاد علیه السلام اشاره گفتن از انسان هایی که رنگ خدایی گرفته و لقب خلیفه اللهی را زینت بخش خود کرده اند، کاری بس دشوار است؛ چرا که آنانْ آسمانی اند و ما زمینی، آنان افلاکی اند و ما خاکی و دستانِ خاکیِ زمینیان به اندیشه آسمانی…