صفحه آرشیو

میلاد امام صادق

پیامک های ویژه میلاد پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

پیامک های ویژه میلاد پیامبر اکرم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حق چو دید آن نور مطلق در حضور آفرید از نور او صد بحر نور آفرینش را جز او مقصود نیست پاک دامن تر زاو موجود نیست میلاد نبی اکرم (ص) و امام صادق(ع)گرامی باد…

میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام

میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان امام سجاد علیه السلام سپاس خدایی را که بر ما منت نهاد به وجود محمد صلی الله علیه و آله در میان امت های گذشته و قرون سپری…