صفحه آرشیو

میلاد حضرت مسیح

قرآن و انجیل کدام یک حضرت عیسی علیه السلام را مقدس می دانند؟

* تولد عیسی از منظر انجیل و قرآن مکان تولد تصویری که اناجیل به ما می دهند با تصویری که قرآن به ما می دهد متفاوت است، داستان انجیل این گونه است که «حضرت مریم به همراه شوهر یا نامزدش یوسف نجار برای شرکت در سرشماری به جنوب فلسطین یعنی…