صفحه آرشیو

میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام

میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امام صادق علیه السلام درود بر پیامبر صلی الله علیه و آله از زبان امام سجاد علیه السلام سپاس خدایی را که بر ما منت نهاد به وجود محمد صلی الله علیه و آله در میان امت های گذشته و قرون سپری…