صفحه آرشیو

نارضایتی حضرت زهرا از بعضی صحابه

نارضایتی حضرت زهرا سلام الله علیها

نارضایتی حضرت زهرا سلام الله علیها آیا اذیت و آزار حضرت زهرا (س) سبب شد تا آن حضرت وصیت به تجهیز و تشییع جنازه مخفیانه و بدون اطلاع مردم کند؟ پرسش گفته می شود که حضرت زهرا (س) از آتش زدن در خانه، خیلی خشمگین شد که موقع شهادتش وصیت…

نارضایتی حضرت زهرا از بعضی صحابه

نارضایتی حضرت زهرا از بعضی صحابه خلاصه پرسش آیا اذیت و آزار حضرت زهرا (س) سبب شد تا آن حضرت وصیت به تجهیز و تشییع جنازه مخفیانه و بدون اطلاع مردم کند؟ پرسش گفته می شود که حضرت زهرا (س) از آتش زدن در خانه، خیلی خشمگین…