صفحه آرشیو

نازل شدنِ آيه تبليغ و شان نزول آیه

نازل شدن آیه تبلیغ و شان نزول آیه

نازل شدنِ آیه تبلیغ یکى از آیاتی که در مراسم حج سال دهم هجری برای انتصاب حضرت على علیه السلام به امامت بر پیامبر صلی الله علیه وآله نازل شد «آیه تبلیغ» است. آیه تبلیغ سه فراز مهم دارد که بنا بر آنچه که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام…