امام هادی علیه السلام
۱۶ اسفند ۱۳۹۷

نافرمانی والدین، تنگدستی می آورد و به ذلت می کشاند. بحار الانوار، ج۷۴، ص ۸۴