صفحه آرشیو

نام واقعی رقیه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام

نام واقعی رقیه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام

نام واقعی رقیه علیها السلام دختر امام حسین علیه السلام پرسش: نام واقعی رقیه دختر امام حسین علیه السلام چیست؟ آیا این نام (رقیه) درست است و صحیح می‌باشد؟ گفتاری پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها شخصیت حضرت رقیه سلام الله…