صفحه آرشیو

نام و جنس شمشیرهای پیامبرصلی الله علیه و آله

نام و جنس شمشیرهای پیامبرصلی الله علیه و آله

نام و جنس شمشیرهای پیامبرصلی الله علیه و آله نام شمشیرهای پیامبر(ص) چه بود؟ آیا جنس خاصی هم داشته‌اند؟ پرسش آیا شمشیرهای پیامبر اسلام(ص) اسم‌ها و شکل خاصی داشته است؟ پاسخ اجمالی پیامبر اکرم(ص) علاوه بر شمشیر معروف ذو…