صفحه آرشیو

نام و لقب حضرت معصومه سلام الله علیها

نام و لقب حضرت معصومه سلام الله علیها

نام و لقب حضرت معصومه سلام الله علیها پرسش آیا حضرت فاطمه معصومه (س) معصوم هستند؟ مستند روایی آن کدام است؟ در صورت منفی بودن چرا به وی لقب معصومه داده‌اند؟ پاسخ اجمالی نام حضرت معصومه، فاطمه است. در کتاب های روایی…