۱- وفات پوران دختر حسن بن سهل، همسر مأمون عباسی (۲۷۱ هجری قمری) ۲- رحلت آیت ‏اللَّه العظمی “سیدمحسن حکیم” زعیم حوزه‏ ی علمیه ‏ی نجف اشرف(۱۳۹۰ هجری قمری) — ۱- وفات پوران دختر حسن بن سهل، همسر مأمون عباسی (۲۷۱ هجری قمری) مأمون عباسی (هفتمین خلیفه از سلسله عباسیان) پس از بازگشت از خراسان […]

  مرکز تخصصی امام مهدی (عج) ـ نجف اشرف کشور مکان استقرار عراق وابستگی سیاسی و مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سیستانی تاریخچه مسأله إمام مهدى عجل الله فرجه یکى از مهمترین مساءل مطرح شده در میدان علمى ودر تمام بحثهى مربوط به آن ومکاتب وایدئولوژى ها وروشهى فلسفى آن است. زیرا همه به […]