صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (2)

نخستین دوره تاریخی امامت (۲)

نخستین دوره تاریخی امامت (۲) خصوصیات حکومت علی (ع) بعداز ماجرای قیام اهل مدینه علیه عثمان، مردم با اصرار فراوان درخانه ی علی (ع) آمده و از ایشان در خواست کردند خلافت را بپذیرد. ایشان هم با اصرار مردم وارد ماجرای خلافت…