صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (5)

نخستین دوره تاریخی امامت (۵)

نخستین دوره تاریخی امامت (۵) سختی مواجهه با عناصر مخالف علی (ع) در برخورد با عناصر مخالف و لجوج، دچار مشکلات عدیده‌ای بود که نشان می داد آن حضرت (ع) در مواجهه با عناصر مخالف، خصوصاً یاران پیمان شکن و مارقین خارج شده از دید و…