صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (8)

نخستین دوره تاریخی امامت (۸)

نخستین دوره تاریخی امامت (۸) امامت، در دوره ی امام حسین (ع) «پس از شهادت امام مجتبی (ع)، رسماً حرکت تاریخی شیعه و امامت شیعی ، به دوره ی امام حسین (ع) منتقل می شود.نام حسین بن علی (ع)، نام عجیبی است. وقتی از لحاظ عاطفی نگاه می…