صفحه آرشیو

نخستین دوره تاریخی امامت (9)

نخستین دوره تاریخی امامت (۹)

نخستین دوره تاریخی امامت (۹) انحراف از خطوط نبوت «پیامبر اکرم (ص)نظامی را به وجود آورد که خطوط اصلی آن چند چیز بود. من در میان این ها چند مورد را عمده یافتم. ۱)معرفت شفاف وبی ابهام پیامبر اکرم (ص) در نظام اجتماعی معارفی به…