🌴نذورات اربعین🌴 ♦️ لبیک یا حسین 🔻برادران و خواهران ایمانی بایسته است که باخبر باشید با همراهی شما در مسیر نجف به کربلا در عمود▫️ ۸۱۸▫️ موکبی به نام 🔹فاطمه معصومه سلام الله علیها 🔹جهت پذیرایی زوار به 🔺صبحانه ، 🔺نهار و 🔺شام و 🔺اسکان موقت زائران و🔺 انجام خدمات درمانی انان در حال مهیا […]