صفحه آرشیو

نرم افزار اندرویدی مذهبی

نرم افزار اندرویدی ثامن الحجج علیه السلام

نرم افزار اندرویدی ثامن الحجج علیه السلام دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ سیستم عامل : اندروید…

نرم افزار اندرویدی پیامبر نور

نرم افزار اندرویدی پیامبر نور دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد…

نرم افزار اندرویدی پیام امیر المومنین علیه السلام

نرم افزار اندرویدی پیام امیر المومنین علیه السلام دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ سیستم عامل :…

نرم افزار اندرویدی گناهان کبیره

نرم افزار اندرویدی گناهان کبیره دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای…

نرم افزار اندرویدی همراه با مبلغان

نرم افزار اندرویدی همراه با مبلغان دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز…

نرم افزار اندرویدی رهنما

نرم افزار اندرویدی رهنما دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور سفارش دهنده : حرم مطهر امام رضا علیه السلام - معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی -…

نرم افزار اندرویدی منتخب آثار آیت الله العظمی گرامی قمی

نرم افزار اندرویدی منتخب آثار آیت الله العظمی گرامی قمی دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور سفارش دهنده : دفتر آیت الله العظمی گرامی قمی…

نرم افزار اندرویدی شریعت

نرم افزار اندرویدی شریعت دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب :…

نرم افزار اندرویدی ز ملک تا ملکوت

نرم افزار اندرویدی ز ملک تا ملکوت دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : خدمات فرهنگی مرکز نور تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۱ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از نصب :…

نرم افزار اندرویدی سوگ کوثر

نرم افزار اندرویدی سوگ کوثر دانلود نرم افزار شناسنامه زبان واسط کاربری : فارسی قالب نرم افزار : تلفن همراه تولیدکننده : شرکت نسیم شاخص اطلاعات نور (نشان) تاریخ تولید : ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ سیستم عامل : اندروید حداقل فضای مورد نیاز بعد از…