صفحه آرشیو

نزول انجيل

تقویم شیعه سوم رمضان

تقویم شیعه سوم رمضان ۱- نزول انجیل بر حضرت عیسی "علیه السلام" ۲- رحلت عالم کبیر "شیخ مفید" فقیه و متکلم شیعه (۴۱۳ هجری قمری) ۳- درگذشت علامه محمدحسین نجفی (۱۴۰۹هجری قمری) --- ۱- نزول انجیل بر حضرت عیسی "علیه…