صفحه آرشیو

نسخ، تبدیل و تحویل

نسخ، تبدیل و تحویل

نسخ، تبدیل و تحویل فرق بین تحویل، تبدیل و نسخ آیه چیست؟ پاسخ اجمالی هر دو واژه (تبدیل و تحویل) را می توان به معنای نسخ دانست، اگر چه نسخ و تبدیل به هم نزدیک ترند تا نسخ و تحویل. پاسخ تفصیلی نسخ یکی از اصطلاحات…