صفحه آرشیو

نقدی بر فضائل خلیفه اول و دوم

نقدی بر فضائل خلیفه اول و دوم

نقدی بر فضائل خلیفه اول و دوم اخبار در فضیلت ابی‌بکر و عمر و ردّ آنها شیخ: دیگر تردیدی نیست که رسول خدا فرمود: «إنّ الله یتجلّی للناس عامّه ویتجلّی لأبی بکر خاصّه.» به درستی که خداوند تجلی فرماید از برای همه مردم عمومی و برای…