صفحه آرشیو

نقد و بررسی

نقد و بررسی

نقد و بررسی ترجمه ی قرآن بهاء الدین خرمشاهی

لزوم آشنایی هرچه بیشتر مسلمانان نسبت به جایگاه و مقام والا و مفاهیم آیات قرآن بر کسی پوشیده نیست. با توجه به اینکه این کتاب عظیم الشأن طبق بیان خود در شناخت مفاهیم بلند و معارف متعالیش به مبیّن الهی نیاز دارد(۱)، جایگاه مبیّنان آن نیز باید…