صفحه آرشیو

نقد و بررسی

نقد و بررسی

برخی از فتواهای فرقه وهابیت

فتوای جدید وهابیان: هنگام قطع برق روزه نگیریدمشاور دیوان ملکی عربستان در فتوایی جدید اعلام کرد: در مناطقی که برق به صورت مکرر قطع می‏شود، روزه گرفتن لازم نیست.شیخ عبدالمحسن عبیکان از مفتیان وهابی و مقامات بلندپایه وزارت دادگستری عربستان…

برخی از فتواهای فرقه وهابیت

فتوای جدید وهابیان: هنگام قطع برق روزه نگیرید مشاور دیوان ملکی عربستان در فتوایی جدید اعلام کرد: در مناطقی که برق به صورت مکرر قطع می‏شود، روزه گرفتن لازم نیست.شیخ عبدالمحسن عبیکان از مفتیان وهابی و مقامات بلندپایه وزارت دادگستری…