صفحه آرشیو

نقد

نقد

درنگی در ترجمه ی چند واژه و اصطلاح قرآنی

۱٫ بعضاین واژه، همانند نقیضش کلمه ی «کل»، در اصل برای قید مقدار در زبان عربی به کار می رود و غالباً میزان و مقدار چیزی را نشان می دهد. این دو کلمه (بعض و کل) همواره به اسم پس از خود اضافه می شوند و هیچ گاه با الف و لام نمی آیند؛…

نقد ترجمه ی دکتر ابوالقاسم امامی از قرآن مجید (۱)

درباره ی مترجمآقای دکتر ابوالقاسم امامی از فضلای کم کار اما گزیده کار و دقیق النظر امروز در ایران است و در ادبیت و عربیت و اغلب دانش ها و معارف اسلامی هم در حوزه و هم در دانشگاه، به مدارج والای علمی دست یافته است. او متولد بیست و سوم دیماه…

نقد ترجمه ی دکتر ابوالقاسم امامی از قرآن مجید (۲)

بخش دیگری از غلط ها و جملات دیریاب یا نامتعارف۵۸٫ لایلاف قریش، به «برای خوی دادن قریش» (ص ۶۰۲) ترجمه شده است. درستش الفت یابی و همبستگی است که از جمله در ترجمه ی این جانب از قرآن کریم آمده است.۵۹٫ «پروردگارت زودا تو را دهد…

نقد ترجمه ی دکتر ابوالقاسم امامی از قرآن مجید (۳)

۱۷۶٫ «و درّه ای نبُرند». در ترجمه ی وَلاَ یَقْطَعُونَ وَادِیًا (توبه، ۱۲۱) آمده است. «وادی» در وضع اولیه به معنای دره بوده است، اما توسعاً به معنای بیابان است و دشت و دمن چه هموار باشد، چه ناهموار، دلیل و مؤیّد قرآنی…

نقد ترجمه ی شادروان مهدی [محیی الدین] الهی قمشه ای

نگاهی انتقادی به طبع ویراسته ی جدید آن ۱٫ زندگینیاکان حکیم قمشه ای از سادات بحرین بوده اند، و ایشان با آن که به تحقیق به سیادت خود یقین پیدا کرده اند، ولی از آن جا که احتمالاً پس از سال ها در برداشتن لباس روحانیت و بر سر داشتن عمامه ی…