صفحه آرشیو

نقش انگلیس

نقش انگلیس

نقش انگلستان در شکل گیری و تداوم فرقه ی بهائیت در ایران

مقدمهعصر قاجار مقارن است با قرن نوزدهم، قرنی که مردم اروپا تحت تأثیر تحولات و تغییرات جدید، در آستانه توسعه و پیشرفت قرار گرفتند و انقلاب صنعتی را خلق کردند. در همین زمان، قاجارها در ایران به دلیل نظام بسته حکومتی این شرایط را خوب درک…

عباس افندی و مافیای «بهائی / انگلیسی» قاچاق ذخائر باستانی ایران

نخستین ردّ پای این ماجرا را در کلام عبدالله بهرامی ( از صاحب منصبان عالی رتبه و مطلع نظمیه ی کشورمان در مشروطه ی دوم) یافتیم که در خاطرات خود، از نقش سفارت انگلیس در تهران و دبیر امور شرقی آن (مستر چرچیل) در سرقت و خرید ذخائر تاریخی و…

حمایت انگلیس در طول قرن ۲۰ از بهائیان

عباس افندی، به وسیله ی همکاری با ارتش بریتانیا در فتح قدس و گرفتن نشان از پادشاه انگلیس و دعا برای جرج پنجم، راهی را در تاریخ این فرقه گشود که در سراسر قرن بیستم و پس از آن تا امروز، با قوت ادامه دارد. به نمونه هایی از پیوند و مغازله ی سران…

نقش انگلستان در شکل گیری و تداوم فرقه ی بهائیت در ایران

بررسی اوضاع سیاسی ایران در آستانه قرن نوزدهمدر قرن نوزدهم میلادی، انگلیسی ها با تکیه بر انقلاب صنعتی، در آستانه توسعه و پیشرفت قرار گرفتند. توسعه تجارت، پیدایش طبقه نیرومند تجار و سرمایه دار، دستیابی به مواد خام و اولیه مورد نیاز صنایع به…