صفحه آرشیو

نقش غایی امام در نظام آفرینش (2)

نقش غایی امام در نظام آفرینش (۲)

نقش غایی امام در نظام آفرینش (۲) نقش غایی امام در نظام خلقت از منظر روایات در روایات بسیاری است که زمین، هیچ‌گاه از حجّت خداوند خالی نخواهد بود و اگر لحظه‌ای حجت خدا در زمین نباشد، اهلش را فرو خواهد برد و ساکنانش…