صفحه آرشیو

نقش و هدف اهل بیت علیهم السلام

نقش و هدف اهل بیت علیهم السلام

نقش و هدف اهل بیت علیهم السلام نقش و هدف اهل البیت چیست؟ پاسخ اجمالی فضیلت اهل بیت پیامبر گرامی(ص) - که همان پنج تن آل عبا؛ یعنی حضرت محمد (ص)، علی، فاطمه، حسن و حسین (ع) هستند - در روایات فراوانی از ناحیه ی  شیعه و اهل سنت نقل شده…