صفحه آرشیو

نماز

نماز

بررسی شیوه های تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به نماز جماعت

بررسی شیوه های تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به نماز جماعت فصل اول کلیات تحقیق مقدمه نماز میراث تمامی انبیاء است هر پیامبری که مبعوث به رسالت شد.انسانها را به نماز دعوت کرد و به آن سفارش نمود.قرآن کریم در «سوره مریم آیه ۳۱ از دعوت به…

چه کنم تا فرزندم نماز بخواند ۱

چه کنم تا فرزندم نماز بخواند ۱ ضرورت آموختن نماز به فرزندان زندگی پاکیزه هنگامی به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با یاد خدا زنده نگه دارد تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه های بدی و فساد مبارزه کند و دست شیطان های درونی و برونی را از سر…

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان

عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نمازفاقم وجهك للذين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها پس تو اى رسول( با همه پيروانت مستقيم رو به جانب آيين پاك اسلام آور و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده است پيروى كن…

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان (۲)

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان-2 راستي چرا در ميان نوجوانان و جوانان برخي آن چنان كه بايد به نماز اهميت نمي دهند و يا ا ين كه چرا بعضي از آ نان ارتباط چنداني با نماز ندارند و يا عده اي از نوجوانان و جوانان درحالي كه از خانواده مذهبي و…

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان (۱)

شناخت موانع اقامه نماز در نوجوانان (1) دوستي و رفاقت با ديگران داراي حدود و ثغوري است كه بايد در پيمان دوستي از آن حد و مرز فراتر نرفت و لازمه پايداري و قوام دوستي حفظ آن حدود است.اساساً اگر آن حدود ناديده گرفته شود، نوعي دشمني است كه در…

چه کنم تا فرزندم نماز بخواند ۱

ضرورت آموختن نماز به فرزندانزندگي پاکيزه هنگامي به دست خواهد آمد که انسان دل خود را با ياد خدا زنده نگه دارد تا به کمک آن بتواند با همه جاذبه هاي بدي و فساد مبارزه کند و دست شيطان هاي دروني و بروني را از سر خود کوتاه کند. توفيق اين ذکر و…