صفحه آرشیو

نماز شب

اوصاف شیعیان: خواندن نماز شب

خواندن نماز شب امام باقر  فرمود: «إِنَّما شیِعَهُ عَلىٍّ  ... إذا جَنَّهُمُ اللَّیلُ إتَّخَذُوا الاَرضَ فِراشا واستَقبَلُوا الاَرضَ بِجِباهُم»؛ «شیعیان على، آنگاه که شب بر آنها سایه مى‏افکند، زمین را فرش خود قرار مى‏دهند و با…