صفحه آرشیو

نماز

نماز

سندی بر لزوم خواندن نماز به زبان عربی

يك آيه يا يك روايت يا يك حديث از پيامبر و يا امامان مبني بر لزوم خواندن نماز به زبان عربي بیاورید. (من سخنان شما را قبول دارم اما كسي كه حرفي می‌زند بايد دليل يا مدرك داشته باشد). اگر خداوند فرموده كه نماز حتما!…