صفحه آرشیو

نماینده مجلس

شهید عبدالحمید دیالمه نماینده مجلس جمهوری اسلامی

شهید عبدالحمید دیالمه نقد منافقين را بسيار زودتر از آشکار شدن نقشه هاي منافقانه آنان آغاز کرد، از جمله هنگامي که آنها در نشريه خود با انتشار برخي اسناد به زبان فرانسه سعي کردند تا رهايي رهبرشان از اعدام رژيم شاه را به تلاش هاي ديپلماتيک…