صفحه آرشیو

نمونه ای از تبرک جستن اهل سنت به قبر

نمونه ای از تبرک جستن اهل سنت به قبر

نمونه ای از تبرک جستن اهل سنت به قبر نمونه اى بیاورید که اهل سنت به جنازه یا قبر بزرگانشان تبرک جسته باشند ؟ ‏ ج - دو مورد ذیل ، نمونه‏اى هستند از موارد بسیار که از نظر شما مى‏گذرد: ‏ * تبرک به قبر و خاک قبرِ سعد بن معاذ صحابى ‏ ابن سعد…