صفحه آرشیو

نهم جمادی الاول

نهم جمادی الاول

نهم جمادی الاول ۱- کشته شدن علی بن محمّد تِهامی (۴۱۶ هجری قمری) ۲- شهادت شمس الدین محمد بن حامد مکی عاملی "شهید اول" (۷۸۶ هجری قمری) ۳- تولد میرزا حبیب الله مجتهد خراسانی (۱۲۶۶ هجری قمری) ۴- رحلت "سیدابوتراب خوانساری" فقیه…