صفحه آرشیو

نهی از ساخت بنا و نماز خواندن در کنار قبور

نهی از ساخت بنا و نماز خواندن در کنار قبور

نهی از ساخت بنا و نماز خواندن در کنار قبور در برخی کتب شیعه روایاتی است که دلالت می کند نماز خواندن در کنار قبور و ساخت بنا بر روی قبور جایز نیست جواب این شبهه چه می باشد؟ در پاسخ به سوال شما ابتدا یک مقدمه و سپس تفصیل جواب را ذکر خواهیم…