صفحه آرشیو

نواب اربعه

زندگانی محمد بن عثمان عَمری نائب الامام الغائب قسمت دوم

       2- قسمت دوم محمد بن عثمان عَـمری شیوه فعالیت محمد بن عثمان برای آنکه بتواند وظایف سفارت را به دور از هرگونه حساسیت‌زایی برای مخالفان انجام دهد، تقیه می‌کرد. او چنین وانمود می‌کرد که تصور حکومت عباسی درباره جانشین…

زندگانی محمد بن عثمان عَمری نائب الامام الغائب قسمت اول

قسمت اول محمد بن عثمان عَـمری (متوفای ۳۰۵ق) دومین نایب از نُواب اربعهٔ امام دوازدهم شیعیان پس از پدرش عثمان بن سعید است. او ابتدا وکیل امام زمان و از دستیاران پدر بود و پس از وفات پدر، قریب به چهل سال (۲۶۵-۳۰۵ق) نیابت امام زمان…