صفحه آرشیو

نواب عام

تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص

تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها و نیابت عام و نهاد وکالت خاص تأثیر غیبت کبرا بر حدود اختیارات فقها وقوع غیبت کبراى امام دوازدهم و در پس آن انحلال سریع سازمان وکالت امامیه پس از رحلت سمرى، سفیر چهارم آن حضرت در سال (۳۲۹هـ.ق) خلئى جدى…